7. den

Tento den probíhala závěrečná prezentace výsledků projektu za účasti zástupců obou škol.