7den

Konečně jsme dorazili do školy. Avšak ne naší, ale ve Wetzlaru a měli možnost se setkat osobně s kolegy, se kterými na projektu spolupracujeme.Přednesli jsme naši prezentaci o projektu. Následovala prohlídka školy a po obědě prohlídka historického centra Wetzlaru. Den zakončila společná večeře.