5.den

    Mimořádně jsme poslední den projektů odstartovali již v 7:30, abychom vše hladce stihli. Zbavili jsme se menších nedostatků v prezentaci, vyšperkovali jsme náš longboard a tým dokumentace vytvořil hezké video, které shrnuje celou spolupráci.

    Kolem deváté hodiny si prezentující žáci začali zkoušet závěrečný přednes. Dílna připravila longboard k ukázce a už jsme se těšili na výrobek německé strany.

    V deset hodin se uskutečnila poslední společná online schůzka, představili jsme si navzájem své výtvory, prezentace a videa. Poděkovali jsme za hezké a výjimečné zážitky, ač značně omezeny nepříznivou situací ve světě.

   Společně se spolužáky a učitelským sborem jsme završili česko-německou spolupráci obědem v Ratajích.