1. den

První den začal slavnostním zahájením za přítomnosti vedení školy. Následně bylo nutné se trochu poznat s německými kolegy, tudíž následovaly seznamovací hry, kdy se žáci nejen více poznali, ale i príjemně pobavili. Po obědě následovalo vysvětlení cíle projektu a předvedení prototypového řešení. Žáci následně začali pracovat na prvních návrzích.

Pití vody :-D