1.den

  • Na úvod proběhla společná videokonference za účasti ředitelů obou partnerských škol
  • Rozdělili jsme se do smíšených týmů
  • Určili jsme si způsob vzájemné komunikace
  • Dohodli jsme si termíny plén, na kterých budeme prezentovat a diskutovat jednotlivé kroky řešení
  • Rozdělili jsme si úkoly
  • Nakreslili jsme model tříkolky
  • Začali jsme řešit způsob pohonu tříkolky