Úvodní stránka

Dne 15. 10. bude zahájen další dvouletý projekt výměnného pobytu mezi SSŠs Lutín a Werner von Siemens schule Wetzlar. První výměna se uskuteční od 15. do 24. 10. v Lutíně.

Němečtí kolegové na cestě do Lutína.

 

 

Europe-Project: 2019-1-DE03-KA229-059713_2

Akkuschrauber als Antriebseinheit für Freizeitfahrzeuge

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."